Lidskog, R. (1995) ”Mellan sociologi och ekologi? Om det sociologiska studiet av miljöfrågan”, Sociologisk Forskning, 32(2), s. 7–36. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18585 (åtkomstdatum: 24 januari 2022).