Redaktionen (1995) ”Författarpresentation”, Sociologisk Forskning, 32(3), s. 110. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18597 (åtkomstdatum: 15 oktober 2021).