Redaktionen (1995) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 32(4), s. 85–105. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18603 (åtkomstdatum: 20 september 2021).