Carleheden, M. (1994) ”Alternativ eller rekonstruktion: Om Habermas kritik av Marx”, Sociologisk Forskning, 31(3), s. 79–91. doi: 10.37062/sf.31.18619.