Redaktionen (1993) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 30(4), s. 84–110. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18650 (åtkomstdatum: 20 september 2021).