Edling, C. och Eldén, S. (2019) ”Redaktionen har ordet”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 3-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18776 (åtkomstdatum: 12december2019).