Uggla, Y. och Boström, M. (2019) ”Ambivalence in environmental representation”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 447-465. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18781 (åtkomstdatum: 12december2019).