Ulmestig, R. och Panican, A. (2019) ”Att vistas i arbetsmarknadspolitikens ingenmansland: Organisatoriska gränser inom lokal arbetsmarknadspolitik”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 467-486. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18782 (åtkomstdatum: 1oktober2020).