Swedberg, R. (2019) ”Hans Zetterberg om Columbia- sociologin”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 487-488. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18783 (åtkomstdatum: 12december2019).