Zetterberg, H. (2019) ”Om Columbia-sociologin”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 489–503. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18784 (åtkomstdatum: 24 juni 2021).