Holmberg, T. (2019) ”Sociologiska gångarter”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 505-508. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18785 (åtkomstdatum: 12december2019).