Berg, L.-E. (2019) ”Vad vi bör minnas och förvalta efter Johan Asplund”, Sociologisk Forskning, 55(4). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18786 (åtkomstdatum: 27 september 2021).