Karlsson, M. (2019) ”Johan Asplund som lärare”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 513-516. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18787 (åtkomstdatum: 12december2019).