Wide, S. (2019) ”Sociology in Sweden: A History”, Sociologisk Forskning, 55(4). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18788 (åtkomstdatum: 12december2019).