Björk, M. (2019) ”Mafia life. Love, death and money at the heart of organized crime”, Sociologisk Forskning, 55(4). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18789 (åtkomstdatum: 12december2019).