Berg, M. (2019) ”Sociologförbundet har ordet”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 525-526. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18791 (åtkomstdatum: 12december2019).