Ambjörnsson, F. (2019) ”Time to clean”, Sociologisk Forskning, 56(3-4), s. 275-288. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18800 (åtkomstdatum: 11december2019).