Thelander, J. och Åkerström, M. (2019) ”Ruled by the calendar?”, Sociologisk Forskning, 56(2). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18803 (åtkomstdatum: 11december2019).