Eriksson, E. (2019) ”Den egna erfarenhetens marknad”, Sociologisk Forskning, 56(2). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18865 (åtkomstdatum: 11december2019).