Redaktionen (2009) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 46(2), s. 56–78. doi: 10.37062/sf.46.19207.