Ekerwald, H. (2009) ”Redaktören har ordet: Sociologisk Forskning, Web of Science och Sociological Abstracts”, Sociologisk Forskning, 46(3), s. 3–4. doi: 10.37062/sf.46.19209.