Redaktionen (2009) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 46(3), s. 65–72. doi: 10.37062/sf.46.19214.