Redaktionen (2009) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 46(3), s. 65–72. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19214 (åtkomstdatum: 7 december 2021).