Redaktionen (2009) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 46(4), s. 71–75. doi: 10.37062/sf.46.19222.