Aspers, P. (2009) ”Sociologförbundet har ordet”, Sociologisk Forskning, 46(4), s. 77–79. doi: 10.37062/sf.46.19223.