Redaktionen (2008) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 45(1), s. 70–80. doi: 10.37062/sf.45.19229.