Redaktionen (2008) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 45(1), s. 70–80. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19229 (åtkomstdatum: 20 september 2021).