Redaktionen (2008) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 45(2), s. 35–45. doi: 10.37062/sf.45.19234.