Redaktionen (2008) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 45(2), s. 35–45. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19234 (åtkomstdatum: 24 oktober 2021).