Hochschild, A. (2008) ”Feeling in sociology and the world”, Sociologisk Forskning, 45(2), s. 47–50. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19235 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).