Andersson, E. (2008) ”Ge mig nåt som känns! Uppfattningar om framgång bland svenska oberoende skivbolag”, Sociologisk Forskning, 45(2), s. 71–75. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19240 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).