Cardell, D. (2008) ”Pop-sportens fält”, Sociologisk Forskning, 45(2), s. 76–80. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19241 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).