Wikman, S. (2008) ”Våld på jobbet: Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978–2004 i facklig press”, Sociologisk Forskning, 45(3), s. 6-31. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19245 (åtkomstdatum: 24januari2021).