Redaktionen (2008) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 45(3), s. 89–100. doi: 10.37062/sf.45.19249.