Jacobsson, K. (2008) ”Vår bästa tid är nu? Om tidsuppfattning och politisk självförståelse”, Sociologisk Forskning, 45(4), s. 74–95. doi: 10.37062/sf.45.19255.