Redaktionen (2007) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 44(1), s. 77–87. doi: 10.37062/sf.44.19263.