Redaktionen (2007) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 44(2), s. 77–87. doi: 10.37062/sf.44.19271.