Redaktionen (2007) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 44(2), s. 77–87. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19271 (åtkomstdatum: 24 juni 2021).