Magdaleni, S. (2007) ”Några iakttagelser om sociologins historia – och samtid”, Sociologisk Forskning, 44(2), s. 86–94. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19273 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).