Redaktionen (2007) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 44(3), s. 87–96. doi: 10.37062/sf.44.19280.