Persson, M. (2006) ”Sociologförbundets årsmöte 2006: ’Staden och Östeuropa’”, Sociologisk Forskning, 43(1), s. 77–78. doi: 10.37062/sf.43.19296.