Redaktionen (2006) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 43(1), s. 79–94. doi: 10.37062/sf.43.19297.