Ganetz, H. (2006) ”Makt och motstånd i köpcentrumet”, Sociologisk Forskning, 43(4), s. 4–20. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19315 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).