Redaktionen (2006) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 43(4), s. 75–87. doi: 10.37062/sf.43.19319.