Bihagen, E. (2006) ”Inlägg: Är det dags för en tvärinstitutionell redäktion?”, Sociologisk Forskning, 43(4), s. 88–89. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19320 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).