Redaktionen (2006) ”Inlägg: Om konflikten mellan Gillberg och Kärfve”, Sociologisk Forskning, 43(4), s. 90–94. doi: 10.37062/sf.43.19321.