Redaktionen (2006) ”Inlägg: Om konflikten mellan Gillberg och Kärfve”, Sociologisk Forskning, 43(4), s. 90–94. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19321 (åtkomstdatum: 20 september 2021).