Schmauch, U. (2006) ”Sociologförbundet har ordet”, Sociologisk Forskning, 43(4), s. 95. doi: 10.37062/sf.43.19322.