Carlsson, B. (2005) ”Idrottens normativa förändringsprocesser”, Sociologisk Forskning, 42(1), s. 11–16. doi: 10.37062/sf.42.19325.