Engdahl, E. (2005) ”Klarläggande”, Sociologisk Forskning, 42(2), s. 66–67. doi: 10.37062/sf.42.19336.