Redaktionen (2005) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 42(2), s. 70–77. doi: 10.37062/sf.42.19337.