Redaktionen (2005) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 42(3), s. 80–95. doi: 10.37062/sf.42.19345.