Redaktionen (2005) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 42(3), s. 80–95. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19345 (åtkomstdatum: 22 januari 2022).