Rönnberg, M. (2005) ”Animerade Disneyfilmer - för barn eller vuxna?”, Sociologisk Forskning, 42(4), s. 13–20. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19348 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).