Nikku, N. (2005) ”Stallkulturen som arena för flickors identitetsskapande”, Sociologisk Forskning, 42(4), s. 29–34. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19350 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).