Hagevi, M. (2005) ”Sekulariseringens slut?”, Sociologisk Forskning, 42(4), s. 35–42. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19351 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).